EKOSYSTEMY drogą innowacji
polski
Programy UE - Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.22012-07-02 08:38

 Z przyjemnością informujemy że firma Eko-Systemy jest uczestnikiem projektu współfinansowanego z środków UE...

więcej

Oferta

Zaplecze techniczne spółki stanowią doświadczeni i wysoko wykwalifikowani inżynierowie z Polski, Finlandii, Irlandii, Francji oraz Włoch.
Główną grupę odbiorców tworzą inwestorzy, generalni wykonawcy robót budowlanych lub projektanci. Ponadto klientami spółki są:
- firmy wykonawcze (drogowe, inżynieryjne, ogólnobudowlane),
- zakłady komunalne, budżetowe gminne itp.,
- zakłady wodociągów i kanalizacji,
- spółki wodno – ściekowe.

Poza tym – głównie produkty roto (przydomowe oczyszczalnie ścieków, przydomowe pompownie zbiorniki na piasek i sól) trafiają do:
- hurtowni budowlano –instalacyjnych,
- instalatorów sanitarnych,
- składów z materiałami instalacyjnymi,
- firm handlowych (np. sklepów internetowych),
- inni producenci wyrobów z tworzyw sztucznych, dla których spółka produkuje wyroby dedykowane np. Wavin,
- osoby prywatne (najrzadziej występująca kategoria odbiorców).

Przejdź do:
Przepompownie ścieków lub
Naszych Produktów