EKOSYSTEMY drogą innowacji
polski
Programy UE - Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.22012-07-02 08:38

 Z przyjemnością informujemy że firma Eko-Systemy jest uczestnikiem projektu współfinansowanego z środków UE...

więcej

Tags

Tag: przydomowe_oczyszczalnie_ścieków

  • Dotacje NFOŚiGW - przydomowe oczyszczalnie ścieków

    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program wsparcia inwestycji ekologicznych w gospodarstwach domowych. Dzięki nim, możliwe są dotacje na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

  • Oferta

    Zaplecze techniczne spółki stanowią doświadczeni i wysoko wykwalifikowani inżynierowie z Polski, Finlandii, Irlandii, Francji oraz Włoch. Główną grupę odbiorców tworzą inwestorzy, generalni wykonawcy robót budowlanych lub projektanci. 

  • Przydomowe oczyszczalnie ścieków

    Przydomowe oczyszczalnie ścieków - biologiczne SBR, drenażowe...