EKOSYSTEMY drogą innowacji
Automatyka

Oferujemy naszym klientom nowoczesny system SCADA służący do monitoringu i wizualizacji obiektów przemysłowych ...


Osadniki

Urządzenia te stosowane przed separatorem są pierwszym etapem oczyszczania...


Pojemnik na piasek i sól

Pojemniki wykonane są z wysokiej, jakości polietylenu z zachowaniem odpowiedniej konstrukcji i grubości ścianki.Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - biologiczne SBR, drenażowe...


Separatory drogowe

Separatory drogowe (bariery drogowe) wypełnione piaskiem lub wodą służą do zabezpieczeń tymczasowych...


Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne włazowe i niewłazowe EKO-SYSTEMY wykonane z polietylenu ...Zbiorniki na olej napędowy

Urządzenie przeznaczone jest do magazynowania oleju napędowego. Zbudowane jest z dwupłaszczowego naziemnego ...


Zbiorniki przydomowych przepompowni ścieków

Przydomowe przepompownie ścieków służą do transportu ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych ...


Zestawy hydroforowe

Zestawy hydroforowe produkcji firmy Eko-Sytemy to kompletne, jedno dwu lub wielopompowe, w pełni zautomatyzowane ...polski
Programy UE - Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.22012-07-02 08:38

 Z przyjemnością informujemy że firma Eko-Systemy jest uczestnikiem projektu współfinansowanego z środków UE...

więcej

Automatyka

Automatyka przemysłowa
Oferujemy Klientom następujące usługi w zakresie automatyki przemysłowej:

 • automatyka przemysłowa oraz układy sterowania PLC – projektowanie, modelowanie i wykonanie;
 • projektowanie i wykonanie systemów serwisowo- dyspozytorski. monitoringu urządzeń i instalacji (z wykorzystaniem przesyłu danych
  drogą radiową, GPRS, oraz za pośrednictwem sieci internetowej);
 • montaż, naprawa i konserwacja maszyn – usługi eksploatacyjne oraz utrzymanie ruchu urządzeń;
 • szafy i systemy sterowania – projektowanie, prefabrykacja i rozruch;
 • konstrukcje mechaniczne i elektryczne; modernizacje, przeglądy, konserwacja i serwis urządzeń w trybie 24h;
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; wykonywanie dokumentacji technicznych urządzeń – projektowanie;
 • montaż sieci teletechnicznych – technika światłowodowa;
 • instalacje teletechniczne w budynkach;
 • inne wg indywidualnych życzeń klienta.

Usługi remontowo-eksploatacyjne
Swoim klientom oferujemy wszelkiego rodzaju usługi związane z utrzymaniem w ruchu obiektów gospodarki wodno-ściekowej, w oparciu o 24 godzinny dział serwisowo- dyspozytorski.

W ramach działalności świadczymy:

 • przeglądy okresowe,
 • konserwacje,
 • naprawy bieżące,
 • modernizacja istniejących układów sterowania,
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • okresowe pomiary instalacji elektrycznych,
 • zastępstwa okresowe,
 • demontaż maszyn i urządzeń związany z ich przenoszeniem lub wysyłką.

We wszystkich naszych działaniach koncentrujemy się szczególnie na profesjonalnym wykonywaniu prac. Podczas wykonywania zleceń, a także w trakcie procesu budowy dbamy o wysoką jakość i najdrobniejsze szczegóły.

System monitoringu
Oferujemy naszym klientom nowoczesny system SCADA służący do monitoringu i wizualizacji obiektów przemysłowych, wykonywany jako lokalna instalacja (stacja dyspozytorska), jak i dostępny za pośrednictwem strony internetowej www po podaniu hasła.