EKOSYSTEMY drogą innowacji

Kontakt

EKO-SYSTEMY Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 26/27
26-600 Radom
NIP: 526-28-59-134
REGON: 140068914
KRS: 0000231690

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowa Spółki: 1.700 000 PLN

 

e-mail: biuro@eko-systemy.pl