EKOSYSTEMY drogą innowacji
Automatyka

Oferujemy naszym klientom nowoczesny system SCADA służący do monitoringu i wizualizacji obiektów przemysłowych ...


Osadniki

Urządzenia te stosowane przed separatorem są pierwszym etapem oczyszczania...


Pojemnik na piasek i sól

Pojemniki wykonane są z wysokiej, jakości polietylenu z zachowaniem odpowiedniej konstrukcji i grubości ścianki.Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - biologiczne SBR, drenażowe...


Separatory drogowe

Separatory drogowe (bariery drogowe) wypełnione piaskiem lub wodą służą do zabezpieczeń tymczasowych...


Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne włazowe i niewłazowe EKO-SYSTEMY wykonane z polietylenu ...Zbiorniki na olej napędowy

Urządzenie przeznaczone jest do magazynowania oleju napędowego. Zbudowane jest z dwupłaszczowego naziemnego ...


Zbiorniki przydomowych przepompowni ścieków

Przydomowe przepompownie ścieków służą do transportu ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych ...


Zestawy hydroforowe

Zestawy hydroforowe produkcji firmy Eko-Sytemy to kompletne, jedno dwu lub wielopompowe, w pełni zautomatyzowane ...polski
Programy UE - Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.22012-07-02 08:38

 Z przyjemnością informujemy że firma Eko-Systemy jest uczestnikiem projektu współfinansowanego z środków UE...

więcej

Zbiorniki przydomowych przepompowni ścieków

Zbiorniki przydomowej przepompowni ścieków przeznaczone są do transportu ścieków:

 

- bytowych,
- wód drenażowych,
- roztopowych,
- opadowych
na dalsze odległości bądź podniesienia na wyższy poziom.

Ich wymiary, jak i lokalizacje wszystkich króćców są każdorazowo dostosowane do rzeczywistych warunków terenowych.

Przepompownie przydomowe są szczególnym przypadkiem przepompowni ścieków i służą do przetłaczania ścieków z pojedynczych gospodarstw położonych poniżej poziomu kolektorów lub zbieraczy do sieci grawitacyjnej bądź ciśnieniowej. Z reguły wyposażane są w jedną pompę zatapialną sterowaną przy pomocy pływaków.
 

W indywidualnych przypadkach możliwy jest montaż dwóch zespołów pompowych, w zależności od wymiarów gabarytowych pomp i wymaganej pojemności użytkowej.


Przepompownie mogą być stosowane dla:
- osiedli miejskich,
- zabudowy wiejskiej,
- zabudowy rozproszonej.

Podstawowymi elementami przepompowni są:
- zbiornik,
- pompa zatapialna,
- orurowanie z armaturą odcinającą i zwrotną,
- układ sterujący.

Produkowane zbiorniki przepompowni posiadają średnice DN 800 i 1000, dno stożkowe lub owalne (dennicę). Zbiorniki mogą być także stosowane jako zbiorniki retencyjne wód opadowych.
Przykrycie stanowi polietylenowa pokrywa średnicy 600 mm przeznaczona dla posadowienia w terenie zielonym lub odciążająca płyta z włazem odpowiedniej klasy dla terenów przejezdnych. Otwory w zbiorniku na króćce technologiczne są realizowane wg indywidualnych życzeń z osadzeniem uszczelki IN SITU w trakcie montażu przepompowni.
Wyposażenie przepompowni stanowi z reguły pompa wirowa zatapialna DN 32, DN 50, DN 65 z rozdrabniaczem oraz orurowanie wraz z armaturą zwrotną i odcinającą. Urządzenie posiada także czujniki pomiaru poziomu cieczy.


Prezentowane w materiałach reklamowych informacje oraz rysunki mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w myśl ART. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu zapoznania się z ofertą prosimy o kontakt z działem handlowym firmy Eko-Systemy Sp. z o.o.