EKOSYSTEMY drogą innowacji
polski
Programy UE - Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.22012-07-02 08:38

 Z przyjemnością informujemy że firma Eko-Systemy jest uczestnikiem projektu współfinansowanego z środków UE...

więcej
Dotacje NFOŚiGW - przydomowe oczyszczalnie ścieków
2011-09-05 09:52

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  - uruchomił program wsparcia inwestycji ekologicznych w gospodarstwach domowych

 

Dzięki nim, możliwe są dotacje na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wsparcie w ramach projektu jest adresowane do gospodarstw położonych na obszarach, na których nie ma i w najbliższej przyszłości nie będzie sieci kanalizacyjnej. Dzięki środkom publicznym przydomowe oczyszczalnie ścieków mają na tych obszarach stać się ekologiczną i tańszą w eksploatacji alternatywą dla szamb.
NFOŚiGW przeznaczy do 2015 roku na domowe inwestycje w gospodarkę odpadami łącznie 300 mln zł. Połowa tych pieniędzy będzie dostępna w postaci dotacji, a połowa w postaci preferencyjnych pożyczek (oprocentowanych na 3,5 proc. rocznie). Środki te mają wystarczyć na budowę 11 tys. oczyszczalni ścieków oraz podłączenie 21 tys. gospodarstw domowych do sieci.
Dzięki połączeniu pożyczek i dotacji będzie można sfinansować nawet 90 proc. kosztów zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków. To oznacza, że przy średnim koszcie instalacji na poziomie 11 – 12 tys. zł będzie ona kosztowała gospodarstwa domowe zaledwie 1,1 – 1,2 tys. zł.
 
Organami odpowiedzialnymi za dystrybucje środków będą gminy lub spółki komunalne zajmujące się gospodarką wodno-kanalizacyjną. To jednostki samorządu terytorialnego będą bezpośrednio zgłaszać się do NFOŚiGW.
 
Jak dostać pieniądze na oczyszczalnię?
 
Droga do pozyskania dotacji ma kilka etapów. Osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia na ten cel powinny skierować się do urzędu gminy i przekonać urzędników do złożenia wniosku o dotację do NFOŚiGW. Jeśli zostanie on pozytywnie oceniony, to fundusz podpisze z gminą umowę o dofinansowanie inwestycji.
Drugim etapem jest rozpisanie przez samorząd przetarg na wybór firmy, która dostarczy i zamontuje oczyszczalnie ścieków u zainteresowanych mieszkańców oraz będzie ją konserwowała przez pięć lat. Dzięki środkom z funduszu koszt takiej instalacji może zostać obniżony nawet o 90 proc., z czego połowa będzie pochodziła z dotacji, a połowa to nisko oprocentowana pożyczka, na zwrot której będzie maksymalnie aż 15 lat.
 
 

Więcej informacji:


http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,276,drugi-program-funduszu-adresowany-do-polskich-rodzin.html

 

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod/pbos-i-podlaczenia/ 

  • Dofinansowanie PBOŚ (.pdf/ 437Kb)
    ...............................................................................................................................................................................

 


powrot