EKOSYSTEMY drogą innowacji
Automatyka

Oferujemy naszym klientom nowoczesny system SCADA służący do monitoringu i wizualizacji obiektów przemysłowych ...


Osadniki

Urządzenia te stosowane przed separatorem są pierwszym etapem oczyszczania...


Pojemnik na piasek i sól

Pojemniki wykonane są z wysokiej, jakości polietylenu z zachowaniem odpowiedniej konstrukcji i grubości ścianki.Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - biologiczne SBR, drenażowe...


Separatory drogowe

Separatory drogowe (bariery drogowe) wypełnione piaskiem lub wodą służą do zabezpieczeń tymczasowych...


Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne włazowe i niewłazowe EKO-SYSTEMY wykonane z polietylenu ...Zbiorniki na olej napędowy

Urządzenie przeznaczone jest do magazynowania oleju napędowego. Zbudowane jest z dwupłaszczowego naziemnego ...


Zbiorniki przydomowych przepompowni ścieków

Przydomowe przepompownie ścieków służą do transportu ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych ...


Zestawy hydroforowe

Zestawy hydroforowe produkcji firmy Eko-Sytemy to kompletne, jedno dwu lub wielopompowe, w pełni zautomatyzowane ...polski
Programy UE - Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.22012-07-02 08:38

 Z przyjemnością informujemy że firma Eko-Systemy jest uczestnikiem projektu współfinansowanego z środków UE...

więcej

Osadniki

Separatory produkowane przez EKO-SYSTEMY pracują w układzie z osadnikiem, którego zadaniem jest redukcja zawiesiny, tj. frakcji cięższych od wody. Stosowane przed separatorem są pierwszym etapem oczyszczania. Wykonywane jako prefabrykowany żelbetowy, jednokomorowy zbiornik o różnych średnicach wewnętrznych z betonu (B-45). Otwory podłączeniowe zaopatrzone są w uszczelki. Zwieńczenie stanowi płyta nakrywcza z włazem żeliwnym Ø 600 lub Ø 800, w klasie obciążenia zależnej od terenu posadowienia. Na życzenie Zamawiającego osadnik może być wykonany z polietylenu (PEHD) lub laminatów poliestrowych.

Zasada działania
Ciecz wpadając do komory osadnika trafia na deflektor, który kieruje strumień ku dołowi urządzenia, spowalniając tym samym przepływ ścieków. Wykorzystując zjawisko sedymentacji (proces osadzania się frakcji cięższych od wody tj. piasek, żwir, itp.) następuje wstępne oczyszczanie ścieków.
Redukcja zawiesiny w osadniku zabezpiecza separator przed szybkim zamuleniem oraz znacznie poprawia jego skuteczność w zakresie separacji.

 

Urządzenia posiadają aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska AT/2007-08- 0303


Prezentowane w materiałach reklamowych informacje oraz rysunki mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w myśl ART. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu zapoznania się z ofertą prosimy o kontakt z działem handlowym firmy Eko-Systemy Sp. z o.o.