EKOSYSTEMY drogą innowacji
polski
Programy UE - Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.22012-07-02 08:38

 Z przyjemnością informujemy że firma Eko-Systemy jest uczestnikiem projektu współfinansowanego z środków UE...

więcej

O Firmie

 

 

Firma Eko – Systemy Sp. z o.o. powstała w 2004 r. Spółka swoje podstawy opiera na doświadczeniu istniejącej od roku 1980 rodzinnej firmy zajmującej się produkcją betonowych i żelbetowych elementów dla kanalizacji i budowy autostrad. Obecnie główny zakład produkcyjny znajduje się w Tarnobrzegu, natomiast siedziba rejestrowa i biuro zarządu w Warszawie.
Największym źródłem przychodów spółki jest produkcja i dostawa urządzeń stanowiących wyposażenie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz służących ochronie środowiska. Ponadto, w 2008 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku firma Eko – Systemy Sp. z o.o. uruchomiła w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej dział przetwórstwa tworzyw sztucznych PE i PEHD metodą formowania rotacyjnego - rotomouldingu.

Dotychczasową główną działalnością firmy było budowanie systemów przepompowni na terenie całego kraju. Przepompownie ścieków to kompletne urządzenia zbiornikowo-tłoczne wyposażone w instalację i armaturę hydrauliczną oraz system sterowania ich pracą. Przeznaczeniem przepompowni jest transport ścieków przemysłowych, komunalnych, wód drenażowych i innych na większe odległości lub na wyższy poziom (np. do innego zbiornika). Najczęściej zanieczyszczenia pochodzące z jednego lub kilku gospodarstw spływają bezpośrednio do zbiornika przepompowni a stamtąd przy użyciu pomp zatapialnych tłoczone są odpowiednim obwodem do studni zbiorczej na głównym kolektorze kanalizacyjnym lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Ze względu na przeznaczenie wyróżniamy następujące rodzaje przepompowni: sieciowe, przydomowe, komunalne, przemysłowe, strefowe lub pracujące w układzie technologicznym oczyszczalni ścieków. Przepompownie umożliwiają skanalizowanie obiektów oddalonych od kolektorów kanalizacji eliminując konieczność wykonywania głębokich wykopów pod instalacje oraz ułatwiają wykonywanie kanalizacji w terenie pagórkowatym (instalacja tłoczna). Umożliwiają skanalizowanie obiektów zagłębionych oraz pompowanie surowych ścieków przy zastosowaniu pomp z wirnikiem o swobodnym przepływie (vortex) lub z rozdrabniaczem.

Od roku 2008 roku oprócz rozwoju w sektorze przepompowni, firma Eko-Systemy rozpoczęła zdobywanie rynku produktami wytworzonymi metodą formowania rotacyjnego – rotomoulding. Jest to jedna z technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych stosowana do produkcji wyrobów plastikowych wewnątrz pustych, o różnej grubości ścianek, dowolnych kształtach oraz kolorach.

Eko – Systemy Sp. z o.o. jest czynnym członkiem Światowego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Rotowanych (Associaton of Rotational Molders International). Firma posiada system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008.