EKOSYSTEMY drogą innowacji
polski
Programy UE - Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.22012-07-02 08:38

 Z przyjemnością informujemy że firma Eko-Systemy jest uczestnikiem projektu współfinansowanego z środków UE...

więcej

Przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków to kompletne urządzenia zbiornikowo-tłoczne wyposażone w instalację i armaturę hydrauliczną oraz system sterowania ich pracą. Przeznaczeniem przepompowni jest transport ścieków przemysłowych, komunalnych, wód drenażowych i innych na większe odległości lub na wyższy poziom (np. do innego zbiornika). Najczęściej zanieczyszczenia pochodzące z jednego lub kilku gospodarstw spływają bezpośrednio do zbiornika przepompowni a stamtąd przy użyciu pomp zatapialnych tłoczone są odpowiednim obwodem do studni zbiorczej na głównym kolektorze kanalizacyjnym lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Ze względu na przeznaczenie wyróżniamy następujące rodzaje przepompowni: sieciowe, przydomowe, komunalne, przemysłowe, strefowe lub pracujące w układzie technologicznym oczyszczalni ścieków.

Przepompownie umożliwiają skanalizowanie obiektów oddalonych od kolektorów kanalizacji eliminując konieczność wykonywania głębokich wykopów pod instalacje oraz ułatwiają wykonywanie kanalizacji w terenie pagórkowatym (instalacja tłoczna). Umożliwiają skanalizowanie obiektów zagłębionych oraz pompowanie surowych ścieków przy zastosowaniu pomp z wirnikiem o swobodnym przepływie (vortex) lub z rozdrabniaczem.

Zbiorniki
Obudowę pompowni stanowi cylindryczna szczelna komora z dnem, pokrywą i włazem odpowiednim do terenu posadowienia. Wybór materiału zbiornika zależy od jego wielkości, warunków gruntowych oraz preferencji Zamawiającego.
Zbiornik może być wykonany z następujących materiałów:

 • polietylenu wysokiej gęstości (PEHD), o sztywności obwodowej od 4 kN/m2, o średnicach w zakresie 600-3000 mm i wysokości do 7000 mm
 • żywic poliestrowych(TWS) w zakresie średnic 800-2400 i wysokości do 7000 mm
 • żelbetu B45 o średnicy 1000-3000mm i wysokości do 7000mm.
 • polimerobeton o średnicach 1000-2000mm i wysokościach 1000-10000mm

Dodatkowo zbiornik może być wyposażony w pomost technologiczny wykonany ze stali nierdzewnej lub tworzywa TWS. Rozwiązanie to zapewnia w razie konieczności łatwy dostęp do pomp i armatury.

Pompy
Układ tłoczenia może być wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialne połączone z instalacją tłoczną za pomocą kolan sprzęgających.
Pompy montowane są przez zsunięcie ich na łańcuchu po prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie połączenia pompy z kolanem sprzęgającym następuje samoczynnie, dzięki specjalnie skonstruowanemu zaczepowi pompy. Kolano stopowe i prowadnice zamontowane są w zbiorniku na stałe, natomiast pompa jest elementem ruchomym.


 Stosujemy pompy producentów krajowych i zagranicznych:Układ hydrauliczny
Piony tłoczne wykonane ze stali nierdzewnej lub polietylenu PEHD. Armatura (zawory zwrotne kulowe, zasuwy kołnierzowe lub gwintowane) wykonane z żeliwa. W przepompowni zamontowana jest drabinka złazowa wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium.

 
Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą Przydomowych Przepompowni Ścieków


Prezentowane w materiałach reklamowych informacje oraz rysunki mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w myśl ART. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu zapoznania się z ofertą prosimy o kontakt z działem handlowym firmy Eko-Systemy Sp. z o.o.

 
 

 • Ramowy Harmonogram Realizacji Rozliczeń (.docx / 17Kb)
  ...............................................................................................................................................................................
 • Techniczno - Organizacyjne warunki realizacji zadania (.pdf / 470Kb)
  ...............................................................................................................................................................................
 • Wytyczne montażu i eksploatacji (.pdf/ 480Kb)
  ...............................................................................................................................................................................
 • Zasady gwarancyjne (.pdf / 410Kb)
  ...............................................................................................................................................................................
 • Zgłoszenie gotowości do montażu wyposażenia (.pdf/ 411Kb)
  ...............................................................................................................................................................................
 • Zgłoszenie gotowości do rozruchu(.pdf / 412Kb)